Taurai Valerie Mtake

chiShona
Taurai Valerie Mtake

Jag har alltid varit väldigt intresserad av typografi och typdesign och jag har länge hyst en önskan om att skapa något som skulle kunna gynna mitt hemland Zimbabwe, Afrika och omvärlden genom normkreativitet. Jag föreställer mig hur det kunde ha sett ut om det inte vore för det latinska eller romerska alfabetet. Shonas skriftspråk är behäftat med ett antal problem, såsom avsaknaden av ett konsekvent sätt att stava ord i alla dialekter. Den nuvarande ortografin representerar inte språkets talade form korrekt, vilket gör det svårt för författare och talare att förmedla sina idéer på ett effektivt sätt.

Jag vill gärna utforska typografin i Zimbabwe och föreställa mig hur mitt språk kunde ha sett ut om det inte hade koloniserats. Som talare av chiShona, mitt modersmål, är jag fascinerad av möjligheten att utveckla ett skriftspråk för mitt språk och hitta effektiva metoder att lära ut det.

Taurai Valerie Mtake
Taurai Valerie Mtake
Taurai Valerie Mtake
Taurai Valerie Mtake