Om den visuella identiteten

Årets grafiska identitet fokuserar på vad som händer bakom kulisserna på Konstfack under de sista veckorna före examensutställningen. Under de senaste veckorna har jag och eleverna samlat in rörliga bilder från olika tillfällen av deras praktiker på Konstfack. Bilderna visar prover, experiment, improvisation och samarbete – nyckelaspekter av att uppleva en konstutbildning. Videoklippen är bara några exempel på de omfattande processer som pågår året om på Konstfack och som vi bara kan föreställa oss. Min idé för den grafiska designen av årets profil var att skapa ett utrymme som pekar mot dessa dagliga processer och den fantasirika potential som finns i vad det kan innebära att studera konst, hantverk och design. En green screen är ett sådant utrymme, en platshållare som ska fyllas med olika bilder inuti en bild. Tekniken används ofta såväl i våra dagliga nyhetsprogram som i fantasyfilmer. Jag anser att dessa konnotationer av agens, samtid, fantasy och storytelling är relevanta för examensutställningen på Konstfack.

Laslo Strong