Hanna Lidgren

Arkitechno: Att översätta rytm till rum
Hanna Lidgren

Genom ett praktiskt undersökande, utforskar och utvecklar mitt examensarbete metoder för hur musik kan användas som gestaltningsverktyg. Genom att analysera upplevelser av musik, vilka beståndsdelar som finns och hur musiken är uppbyggd, kan regler skapas för inredningsarkitekten att förhålla sig till. Inte som en begränsning, utan som ett gränssnitt som utmanar traditionella tillvägagångssätt och samtidigt utforskar alternativa gestaltningsmöjligheter.

Examensarbetet itererar mellan musikteori, studier av subjektiva upplevelser och färg-, ljus- och materialutforskning. Metoderna appliceras på fenomenet korridor men arbetssättet är inte begränsat till en rumslig kategori. Utifrån psykologiska och musikteoretiska perspektiv, analyseras och översätts ett musikstycke till rumslig gestaltning, med fokus på rytm, ljus och färg. Designförslaget blir en tolv meter lång korridor uppbyggd av två skikt med väggar, ljusglipor och udda detaljer.

Hanna Lidgren
Hanna Lidgren
Hanna Lidgren
Hanna Lidgren