Beatrice Nydahl

Bland naturliga material och resurser i vår närhet
Beatrice Nydahl

– ett research-creation projekt om färgtillverkning i bildundervisningen

Människan har alltid tillverkat färger av pigment från material och resurser som funnits till hands. Mitt examensarbete utforskar olika sätt att tillverka färger att måla med och söker tillvägagångssätt för hur detta kan användas i bildundervisning. Undersökningen tittar på vad vi i dag kan lära oss av historiska färgtillverkningsprocesser, samt hur vi kan förhålla oss till naturliga resurser i relation till konstnärligt skapande.

Beatrice Nydahl
Beatrice Nydahl