Belinda Morén

Varför är det svåra svårt?
Belinda Morén

Vad är det som avgör när någon vågar säga vad de tycker eller inte? Jag har frågat elever och unga vuxna hur de tänker kring ämnen som är svåra att prata om och vad som krävs för att våga uttala sig. Under processen har jag utifrån mitt perspektiv försökt förstå hur vi kan använda oss av elevernas tankar i vår vardag som lärare, konstnärer och medborgare. För att dokumentera komplexiteten har jag gjort ett videoverk som visats på vårutställningen. (bild 1)

Som del av examensarbetet har jag och fyra andra studenter från lärarprogrammet anordnat ett symposium på vårutställningen för att skapa en plattform där didaktiska samtal kan föras och utforskas tillsammans med gäster och publik i relation till de individuella arbetena. Jag bjöd in universitetslektor Karin K. Flensner, bildlärare Ida Kriisa och samhällskunskapslärare Linn Santesson till ett panelsamtal kring varför det är svårt att undervisa om kontroversiella ämnen. (bild 2-4)

Belinda Morén
Belinda Morén
Belinda Morén