Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1997
+46 762165081

Emilia Lans

Metod för motivation
Emilia Lans
What motivates you?

Motivation, motivation, motivation. Lärarens ansvar och elevernas framtid.
Kunskap är makt och lärande är lustfyllt.

Men vad händer när lärande inte är lustfyllt? När motivationen inte finns?

Mitt självständiga arbete handlar om att undersöka vilka strategier lärare kan använda för att främja elevers inre motivation, och vilket förhållningssätt som krävs för att skapa förutsättningar för en nyfiken och självständig inställning till lärande. Spelifiering är en utgångspunkt men motivation är essensen.

Studien jag gjort mynnar ut i denna gestaltning, som genom formen av ett slags personlighetstest belyser att motivation kan se olika ut för olika personer. Min ambition är också att få utställningsbesökaren att fundera över hur den egna motivationen fungerar.