Isac Tovatt

Möte och relation: Det mellanmänskliga
Isac Tovatt

Allt började när jag plockade isär en dator som barn och tog ut kretskorten och placerade dem tillsammans.
Jag såg byggnader och vägar; platser att utforska, inga boulevarder, känslan av närodlat, socialt.
Staden och samhället; livet tillsammans, andra än bara mig. Jag är jag när andra jag finns. I mötet lärandet – jag finns i mötet med andra. I mötet med material – beröra det okända.
Det är i mötet med världen som jag ser – det är där jag förstår. Jag vill i min undersökning djupdyka in i begreppen; möte och relation. Se och förstå hur tillitens broar byggs mellan lärare och elev.
Jag vill ta rygg på filosofin, där subjektet står i fokus; varandet framför mätandet är viktigast när jagen möts.

Isac Tovatt
Isac Tovatt
Isac Tovatt
Isac Tovatt
Isac Tovatt
Isac Tovatt