Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1997
+46 0729657942

Lisa Wilén

Elevsimulator 2.0 - 16 barre för en dag
Lisa Wilén

Elevsimulator 2.0 – 16 barre för en dag, är en animerad simulation av ett datorspel där “spelaren” får inta rollen som en sextonårig elev. Spelet går ut på att “spelaren” får skapa sin karaktär och fortsättningsvis börja spela den första banan, “Plugget”. Där kommer olika val behöva göras, men problematiken uppstår när spelet inte riktigt tillåter “spelaren” att göra de val hen egentligen vill.

Min animation är en gestaltning av hur elevdeltagande på olika sätt tillåts eller begränsas i olika skolor. “Spelaren”, som inte tillåts interagera med spelet, får ur elevens perspektiv gå i möte och dialog med andra karaktärer. Det jag intresserar mig för med mitt videoverk är hur alla involverade karaktärer, “spelaren”, eleven och läraren står i kontext mot varandra. All dialog i spelet är inspirerat av samtal jag haft med elever och lärare för min studie som bland annat behandlar just elevdeltagande.

Den designmässiga tematik jag valt för min animation är gamla PC-spel, klotter och inslag av grafitti. Känslan jag strävat efter att visualisera är nostalgiska ungdomsminnen.