Utställning: 20—26 maj
Iraq, f. 1982
+46 704365457

Moien Eriksson

Samtidskonst som verktyg för elevers estetiska och kritiska lärande
Moien Eriksson

En konstnärlig reflektion

I min roll som konstnär har jag observerat elevernas estetiska och kollektiva läroprocesser. Mitt examensarbete utgår från en undersökande ansats där elever som deltagit i studien tolkat kulturella, politiska och sociala händelser genom att använda samtidskonst som inspiration. Resultaten av undersökningen presenteras i mitt konstnärliga arbete som en visuell tolkning av insamlad data och analysresultaten från studien.

Moien Eriksson
Moien Eriksson
Moien Eriksson
Moien Eriksson