Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1988
+46 707617566

Sandrine Samuelsson

Konsthallarnas interkulturella rum

— Hur ser det pedagogiska arbetet ut?

I mitt examensarbete undersöker jag genom intervjuer vad konstpedagoger på tre olika konsthallar gör vid förmedling av konst och i deras skapande verksamheter med besökare. Studien undersöker också hur och vad ett interkulturellt förhållningssätt kan ge för den konstpedagogiska situationen. Min förhoppning är att upptäcka nya metoder och strategier för konstpedagogiskt arbete, som i förlängningen bidrar till att fler människor blir inkluderade och delaktiga i kulturlivet.

Som del av examensarbetet har jag, Belinda Morén, Mari Eriksson, Katarina Seth och Amanda Sammeli från bildlärarutbildningen planerat ett symposium på vårutställningen, för att skapa en plattform där didaktiska samtal kan föras och utforskas tillsammans med gäster och publik i relation till de individuella uppsatserna.