Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1992
+46 739889962

Sara Arasteh

Att öppna gränser: ett hantverksutbyte
Sara Arasteh

I mitt examensarbete undersöker jag vad som sker när studenter på Konstfack undervisar studenter inom andra inriktningar med hantverksutbyte i fokus. Detta samarbete är ett sätt att öppna upp för ett demokratiskt förhållningssätt där informella lär tillfällen kan stärka studenternas kunskaper samt ge bättre demokratisk beredskap under studenternas utbildningstid.

I min studie av ”student lär student” har jag arrangerat olika workshops mellan institutionerna där jag har bjudit in studenter som är kunniga inom sina hantverksområden för gränsöverskridande möten. På Vårutställningen lyfter jag fram en skulptural gestaltning som är en sammanställning av olika material med inspiration från dessa samarbeten.

Sara Arasteh
Sara Arasteh
Sara Arasteh
Sara Arasteh