Ciara Neufeldt

Glädje i vardagen
Ciara Neufeldt
Please Take A Seat, 2023

Mitt examensarbete fokuserar på att tillföra glädje i vardagen genom taktil interaktion med mina verk. Jag vill bjuda in andra till fördjupad kontakt med sin omgivning och skapa upplyftande upplevelser.

Jag är även intresserad av skärningspunkten mellan hantverk och somatik. Genom att betona kroppslig medvetenhet som ett verktyg för att förstå vår omgivning, bjuder min praktik in till fördjupad interaktion med de sensoriska och känslomässiga dimensionerna av våra upplevelser.

Jag tillämpar ett kontemporärt förhållningssätt till Nerikomis japanska keramiska teknik. Färgad lera är ett medium som ger ett rikt bildspråk och låter mig skapa ljusa, lekfulla mönster. Min användning av gulddetaljer lyfter föremålen jag skapar ytterligare, så att de kan transcendera det vardagliga och förvandla de platser och föremål vi möter i våra dagliga liv.

Genom mitt arbete vill jag lyfta fram vikten av att knyta an till våra sinnen och att hitta stunder av lycka i våra vardagliga miljöer.

Ciara Neufeldt
Installation: Picnic, 2023
Ciara Neufeldt
Please Throw Away Your Rubbish, 2023
Ciara Neufeldt
Please Throw Away Your Rubbish, 2023
Ciara Neufeldt
Merry-Go-Round, 2023