Utställning: 20—26 maj
Sverige/Chile, f. 1991

Camila Manuelsdotter Pino

Searching for Latin America
Camila Manuelsdotter Pino

Hon jobbar med att fläta samman olika medium för att gestalta ett mellanförskap av att vara latina och svensk. Fotografiet är hennes främsta medium och hon vill utmana betraktarens blick. Genom att måla på fotografi lämnar hon ett känslofyllt avtryck som låter dig föras mellan verklighet och det imaginära. Ytterligare en del av hennes arbete innefattar ett intresse för ord och makten de besitter av dolda berättelser och kulturell inkludering.

Under masterstudierna på Konstfack har fokuset varit att hitta tillbaka till glädjen av konst och tillåta sig själv få färdas bland olika områden. Vilka material får henne att glimra och vilka ord blir viktiga att manifestera. Det här är en oändlig historia av sökandet efter Latinamerika i Sverige.

Titel på verk:
Tack till min närvarande invandrar pappa (2023)
Manifestacion (2023)
Honoring las Cazerolas (2023)

Camila Manuelsdotter Pino
Camila Manuelsdotter Pino
Camila Manuelsdotter Pino
Camila Manuelsdotter Pino
Camila Manuelsdotter Pino