Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1993

Charlotte Hedberg

Becoming a Priest
Charlotte Hedberg

Jag målar för att förstå den andliga och religiösa världen. Arbetet med målningarna tar sin utgångspunkt i processen att bli präst i ett sekulärt Sverige. Målningarna skapas i serier och blir till tankekartor. Bilder och färger hoppar mellan dukarna. Tillsammans utforskar de olika typer av gudsbilder, andlig hemlöshet, religion och samtiden. Senkapitalismens tidsålder, vad gör den med hur vi ser på det omätbara?

Med detta som utgångspunkt är målningarna fönster in i det associativa, det öppna och det otämjda. Jag är intresserad av ljus och att måla ljus. Mörkret finns i världen runtomkring mig, jag vill inte skapa mer av det.

Charlotte Hedberg
Charlotte Hedberg
Charlotte Hedberg