Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1994

Sunniva Ingvarsson

Time dealer Wind veiler Trash hider Space divider
Sunniva Ingvarsson

Sunniva Ingvarsson sällar sig till de yngre målare som har ett särskilt intresse för själva akten att måla. Med sitt atmosfäriskt rumsliga måleri är det den frusna dansen eller utförda koreografin som möter publiken. Partitur och utförd rörelse sammanfaller. Titeln samlar målningarnas namn som också ger vägledning om hur man kan förstå sjoken av använda presenningar och segeldukar som bildar rörelsernas rum. En viktig del av akten är den omsorg som Sunniva även ägnat åt att sy, foga samman och ömsint lappa sina dukar stadda i kraftigt förfall. Duken, nött av väder och vind, stöter ifrån sig färgen men lämnar spåren kvar.
*Susanna Slöör, Omkonst.se