Anton Sander

Commons Goods and Ephemeral Beauty
Anton Sander

Projektet handlar om att hitta skönhet i det universella och vanliga. I det använda och oönskade. Att primärt ge värde åt dessa material och tekniker som kanske inte brukar anses vara primära eller önskade i en inredningskontext.

Till följd av globala händelser som lett till att handeln störts, har materialtillgången minskat. Vi kan genom denna brist öka vår medvetenhet om var material kommer ifrån, men också bli alltmer flexibla i vår produktion. Öppenhet i materialval kan framkalla nya uttryck och utmana våra estetiska preferenser. Att vänja sig vid alternativ och se skönhet på andra ställen. Detta kan vara avgörande på vår väg mot ett mer hållbart sätt att leva.

Jag tittar tillbaka på förindustriella möbler tillverkade i tider av bristande resurser. Inspirerade av den tidens uppfinningsrikedom och kreativitet kommer en alternativ evolutionär utveckling, eller kanske snarare mutation. Artefakter som väcker reflektion över preferenser, konventionell produktion, föremålens värde och skönhet.

Anton Sander
Anton Sander
Anton Sander
Anton Sander
Anton Sander