Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1995

John Funkquist

Entasis
John Funkquist

I mitt arbete har jag alltid varit nära materialet. Jag har alltid tänkt att inget finns innan det är byggt.

I mitt examensarbete har jag arbetat så nära materialet trä som möjligt. Jag har intresserat mig för sambandet mellan form och konstruktion, och hur idé och material kan vara samma sak. I mitt sökande har jag böjt, spänt och knippat ihop en liten värld.

Den blir nog aldrig klar men i byggdammet syns kanske en plats där allt hänger ihop.

John Funkquist
John Funkquist
John Funkquist
John Funkquist
John Funkquist