Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1992
+46 769455120

Siri Haller

Spatial Collage
Siri Haller

Detta examensarbete är ett utforskande av kollage som en intuitiv skissmetod för att skapa fysiska objekt i relation till en rumslig kontext. Genom en iterativ process omvandlas tvådimensionella bilder till tredimensionella objekt guidat av form, färg och lager närvarande i kollagen. Genom att experimentera med komposition och form blir kollaget ett verktyg som tillåter mig att tänka irrationellt och finna lekfulla, oväntade utfall. Spatial Collage är en undersökning av samspelet mellan rumslighet, det tvådimensionella, det tredimensionella och något däremellan.

Siri Haller
Siri Haller
Siri Haller
Siri Haller
Siri Haller