Sonoka Minami

Ensamma tillsammans
Sonoka Minami
Interior view of a 1:25 scale model, a private space shaped by one’s belongings

Detta är ett arkitektoniskt förslag.

Att leva ensam i ett främmande land för första gången var både hårdare och ensammare än vad jag hade trott. Att kastas ”in” i en stad utan att veta var jag är, får varje dag att kännas som en utmaning för mig.

Samtidigt har jag dock en frihet som jag aldrig har upplevt tidigare. Varje dag känns som ett äventyr med så mycket att upptäcka. Det verkar som om ensamhet också är något jag behöver.

Jag ser ensamhet som ett nödvändigt ord för att betrakta sig själv.

Mitt examensprojekt undersöker upplevelsen av ensamhet, både ur mitt eget perspektiv och ur perspektivet hos dem som bor i moderna städer.

Jag föreslår en livsstil där vi kan vara ensamma tillsammans. Det liknar att knyta band från person till person och skapa relationer.

Sonoka Minami
Interior view of a 1:25 scale model, tiles of a bath room and a shelf
Sonoka Minami
Exhibition
Sonoka Minami
Exhibition