Bhumika Sethi

Kulturell hållbarhet
Bhumika Sethi
Connecting Cultures, Hand knotted and hand tufted, 2023
Photo: Oscar Nord

– Det traditionella hantverkets påverkan på modernt hantverk tvärkulturellt

Kultur är en väv av uppfattningar, seder och dagligt liv, intrikat vävd inom oss. Men vad händer med vår kulturella identitet när vi utforskar nya horisonter? Löser den upp sig eller blomstrar den på nytt?

Fusionen av två världar, förkroppsligad i mitt arbete genom mitt perspektiv, är en hyllning av kulturell identitet. Min resa från Indien till Sverige är en berättelse om att anamma ett nytt sätt att leva samtidigt som jag håller mina kulturella rötter nära mitt hjärta.
Traditionella och samtida element vävs samman i mitt arbete och skapar ett collage av kulturer som överskrider gränser. Min textilkonst flätar samman ett mångsidigt kulturarv, en påminnelse om att identitet frodas och utvecklas även i nya miljöer.

De handknutna mönstren blandar berättelser och visar upp den extraordinära skönhet som finns i mötet mellan kulturer. De är en hyllning till kraften i fusion och mångfald och inspirerar andra att ta till sig sin kulturella identitet och glädjas åt nya upplevelser.

Bhumika Sethi
Connecting Cultures, Hand knotted, 2023
Photo: Oscar Nord
Bhumika Sethi
Connecting Cultures, Hand tufted, 2023
Photo: Oscar Nord
Bhumika Sethi
Connecting Cultures, Hand knotted, Close up, 2023
Photo: Oscar Nord
Bhumika Sethi
Connecting Cultures, Narrations, Hand knotted, 2023
Photo: Oscar Nord
Bhumika Sethi
Connecting Cultures, The abstractive chaos, Hand tufted, 2023
Photo: Oscar Nord