Elisabeth Winqvist

I want to make the world a better place for you
Elisabeth Winqvist

Mitt examensarbete undersöker olika sätt att gestalta minnen på. Vad är det som gör att vissa händelser etsar sig fast och omspelas i vårt sinne? Forskning pekar på att barn kan ärva rädslor och trauman som de själva inte har upplevt från tidigare generationer. Jag är nyfiken på om vi kan bryta detta arv genom att ge form åt händelserna, placera dem utanför oss själva och betrakta dem tillsammans med andra.

Arbetet avslutas med att vända blicken från det förflutna mot framtiden, med en hyllning till föräldrars kärlek till sina barn och hopp och strävan om att de ska få ett bättre liv.

Elisabeth Winqvist