Utställning: 20—26 maj
Sweden, f. 1992
+46 7305016443

Iris Löthén

Voyria Manifesto
Iris Löthén

Voyria är en växt som lever på parasiter från svampar istället för fotosyntes. Växten ingår i familjen gentianaväxter och lever i flera år. Med inspiration från Voyrias symbiotiska relation till svampar har jag skapat ett examensarbete namngivet efter växten.

Voyria är berättelsen om kreativitet, konstnärskap och reflektion. Minnen från förr kombineras med en undersökning av svampars utveckling och urskogens symbiotiska relationer. Examensarbetet har resulterat i en publikation, en film och musik. Genom att lyssna på svampars biodata och studera en svamps livscykel har jag tolkat datan i ett försök att kommunicera med svampen.

Voyria är ett examensarbete som behandlar både analoga och digitala metoder, musik och målande, text och grafisk formgivning.

Jag tänker utifrån svampens livscykel. Jag reflekterar över årens upplevelser och sambandet mellan årens och svampens faser. Jag visualiserar nätverk och system. Jag fotograferar och tolkar realdatan för att försöka förstå svampens behov. Det här är Voyria.

Iris Löthén
Iris Löthén