Yueming Li

Ändlöst månsken
Yueming Li
“Cycle,” belongs to Endless Moonlight, 2022. A looping gif which connects the moon phases with the concept of Yin and Yang in Chinese philosophy. It uses the moon symbols to express the Eight Trigrams and their different combinations developed from Yin-Yang, conveying the concept of the constant cycle of ups and downs in life.

Ändlöst månsken fördjupar sig i månens rika kulturella betydelse i den kinesiska kulturen. Genom en serie individuella illustrationer har jag visualiserat återgivning och tolkning av månen ur både kulturella och personliga perspektiv.

Mitt examensarbete syftar till att agera som en bro för delning och kulturell kommunikation, vilket ger personer med olika bakgrunder möjlighet att få en djupare förståelse för min kultur. På detta sätt hoppas jag kunna lösa språkbarriärer och skingra stereotyper om kineser och vår kultur, som ofta beror på politiska skäl.

Dessutom dokumenterar Ändlöst månsken resultatet av självutforskning. Med hjälp av metaforer och symboler har jag visualiserat de upplevelser, tankar och känslor som har format mig som individ.

Det ändlösa månskenet lyser upp allt från mina förfäder till mig själv och tolkas genom det universella bildspråket i mitt examensarbete.

Yueming Li
Yueming Li
Yueming Li
Yueming Li
Yueming Li