Katarina Seth

Berättelser om Amman, Jordanien
Katarina Seth
Amman, 2023

Mitt examensarbete handlar om unga människors berättelser om deras tillvaro i och drömmar om det urbana rummet. I Jordaniens huvudstad Amman utförde jag fyra workshops i stop motion animation tillsammans med deltagare mellan 15 och 20 år. Projektet var ett internationellt samarbete mellan Hägerstensåsens Medborgarhus och den lokala organisationen Seven Hills som arbetar med unga människors rätt till meningsfulla fritidsaktiviteter och offentliga ytor i staden. Syftet var både att lära ut hantverket för framtida kurser ledda av deltagarna själva, men också att genom animation undersöka vilka narrativ som finns och skapas kring den egna staden.

Som del av examensarbetet arrangerar jag tillsammans med fyra andra studenter från bildlärarutbildningen, ett symposium under vårutställningen för att skapa en plattform där didaktiska samtal kan föras och utforskas tillsammans med gäster och publik i relation till de individuella uppsatserna.