Kajsa Rönnholm

Rite of Passage
Kajsa Rönnholm

Rite of Passage är en personlig reflektion över mina idéers ursprung; symboler och dess innebörder; material och sätt att bearbeta dem på. Skulpturernas teman är barndom och minnen; vad vi går miste om när vi växer upp och vilka vi blir.

Jag drivs av mina händers lust att lära sig hantera nya material och tekniker – ju mer intelligens de besitter desto rikare känner jag mig. Skulpturerna och jag har en nära relation, så nära att jag vågar säga att jag är mina skulpturer, och mina skulpturer jag. Vi har spenderat oräkneliga timmar tillsammans, när vi sökt efter det som tappats bort, det som hittats, varandra och våra egna kärnor. Bortsett från skulpturernas mer illustrativa teman pratar de även om förskjutningar, i skala, material och tid.

Kajsa Rönnholm
Kajsa Rönnholm
Kajsa Rönnholm
Kajsa Rönnholm
Kajsa Rönnholm