Veine Bartos

Det råder en ny ordning på gården, djuren är sedan länge borta, nya människor har flyttat in. På en gård i Bergslagen, som också är mitt hem, står en lada tom. Dess ursprungliga funktion att husera ett mindre antal kor och deras föda har gått förlorad. Sedan flytten till gården har vi ställt oss frågan… Fortsätt läsa Veine Bartos

Siri Haller

Detta examensarbete är ett utforskande av kollage som en intuitiv skissmetod för att skapa fysiska objekt i relation till en rumslig kontext. Genom en iterativ process omvandlas tvådimensionella bilder till tredimensionella objekt guidat av form, färg och lager närvarande i kollagen. Genom att experimentera med komposition och form blir kollaget ett verktyg som tillåter mig… Fortsätt läsa Siri Haller

Lisa Salvall

Det här är en studie av väggarna som omger oss och de grundläggande byggnadskomponenter som skapar dess konstruktion vi sällan ser. Vad vi däremot ser är väggens avskalade yta som försöker agera anonymt i rummet. Fast väggar är allt annat än anonyma. De är byggda av en struktur som gör att de står stadigt. De… Fortsätt läsa Lisa Salvall

Linnea Eriksson

Det börjar med det tvådimensionella, mönster och formelement i en mikroskala. Ur små skiftningar som förändrar den stora helheten – till att mönsterelement skalas upp, får volym in till en rumslig och mänsklig skala. Mitt intresse ligger i att skapa scener av fragmenten som uppstått, en passage som spelar på tid och rörelse, möten och… Fortsätt läsa Linnea Eriksson

John Funkquist

I mitt arbete har jag alltid varit nära materialet. Jag har alltid tänkt att inget finns innan det är byggt. I mitt examensarbete har jag arbetat så nära materialet trä som möjligt. Jag har intresserat mig för sambandet mellan form och konstruktion, och hur idé och material kan vara samma sak. I mitt sökande har… Fortsätt läsa John Funkquist

Johanna Metsalo

Arkitektur och möbeldesign delar en grundläggande koppling, där var och en inspirerar den andra. Som möbelsnickare och arkitekt har jag kommit att uppskatta denna koppling mycket starkt. I detta projekt strävade jag efter att utforska denna relation ytterligare genom att studera den exteriöra arkitekturen på byggnaden Midsommargården i Telefonplan, Stockholm. Jag har använt byggnaden som… Fortsätt läsa Johanna Metsalo

Irma Schlaucher Ståhl

En materialimitation värderas oftast lägre än det material som den imiterar. Det skulle delvis kunna bero på att material som är kopplat till beständighet och åldrande ofta ses som någonting mer exklusivt. I material som sten och trä kan vi ofta se spår av tid. Det kan till exempel synas i ett träslags olika växtringar… Fortsätt läsa Irma Schlaucher Ståhl

Inca Leijonborg

– Omtolkning av biografens interör till en samtida scen för rörlig bild. Det var en gång en vacker biograf i Stockholm som hette Draken. Den här berättelsen handlar om henne, en förlorad offentlig plats som en gång stoltserade med många egenskaper och förväntningar. Tyvärr är hon i dag bara en stor förrådsanläggning där Stockholms invånare… Fortsätt läsa Inca Leijonborg

Freja Ullert

– En resa genom färg och en ny kulturell scen på Lövholmen. Jag har påbörjat en resa (som aldrig har ett slut) att utforka och förstå fler aspekter av färg än jag intuitivt tidigare känt till. Resan är spännande och överväldigande och jag genomför den vandrande med en inredningsarkitekts ögon och verktyg. Vad vill jag… Fortsätt läsa Freja Ullert

Christine Dybing

— en utforskning av hvordan vi kan utvikle vår arkitekturhistorie mot en mer håpefull, helhetlig og sosialt bærekraftig fremtid gjennom å skape et offentlig rom for kvinner. Utforme relevante rom for dagens samfunn der spørsmål om mangfold og likhet stilles når det gjelder å settes inn i en kontekst for å skape diskurs om våre… Fortsätt läsa Christine Dybing