Sonoka Minami

Detta är ett arkitektoniskt förslag. Att leva ensam i ett främmande land för första gången var både hårdare och ensammare än vad jag hade trott. Att kastas ”in” i en stad utan att veta var jag är, får varje dag att kännas som en utmaning för mig. Samtidigt har jag dock en frihet som jag… Fortsätt läsa Sonoka Minami

Mika Lindblad

Jag tillverkar hållbara, semipermanenta väggar med akustiska egenskaper för offentliga miljöer och kontorslokaler. Syftet med mitt examensprojekt är att undersöka möjligheten att använda murverk som inspiration för anpassningsbara väggar på kontor och i offentliga miljöer. Jag utforskar hur hållbara material med låg vikt, som hampa eller ull, kan användas för att skapa lätta byggstenar med… Fortsätt läsa Mika Lindblad

KunSik Choi

Jag tillämpar de arkitektoniska koncepten Solid och Void på de interiöra utrymmen som är i kontakt med och används i våra dagliga liv. Genom att applicera dessa två begrepp på möbler, objekt och de grundläggande elementen inom arkitektur, kan potentialen hos utrymmen och föremål som finns nära oss i vardagen men som vi inte märker… Fortsätt läsa KunSik Choi

Emilia Forsman

– nya visioner för ritualer via artificiell intelligens Jag tror att vår framtida livsstil omfattar att ta väl hand om det vi redan har och fokusera på att fylla våra liv med mening genom nya upplevelser och djupare mänskliga kontakter, i stället för att köpa onödiga saker. Med artificiell intelligens som verktyg skapar jag nya… Fortsätt läsa Emilia Forsman

Yueming Li

Ändlöst månsken fördjupar sig i månens rika kulturella betydelse i den kinesiska kulturen. Genom en serie individuella illustrationer har jag visualiserat återgivning och tolkning av månen ur både kulturella och personliga perspektiv. Mitt examensarbete syftar till att agera som en bro för delning och kulturell kommunikation, vilket ger personer med olika bakgrunder möjlighet att få… Fortsätt läsa Yueming Li

Taurai Valerie Mtake

Jag har alltid varit väldigt intresserad av typografi och typdesign och jag har länge hyst en önskan om att skapa något som skulle kunna gynna mitt hemland Zimbabwe, Afrika och omvärlden genom normkreativitet. Jag föreställer mig hur det kunde ha sett ut om det inte vore för det latinska eller romerska alfabetet. Shonas skriftspråk är… Fortsätt läsa Taurai Valerie Mtake

Ludi Leiva

A Home is a Portal är en samling illustrerade noveller som dokumenterar sökandet efter hemmet i disparata geografiska områden. Eftersom den långa skuggan av förfäders förflyttningar, kolonisering och exil placerar alla försök till hemkomst precis utom räckhåll, skildrar de introspektiva sidorna i denna experimentella bilderbok under utveckling, längtan efter att förverkliga en veritabel vision av… Fortsätt läsa Ludi Leiva

Gabriel Gabriel Garble

Gabriel Gabriel Garble är en animatör som uttrycker det som inte går att separera i mänskliga/icke-mänskliga relationer genom sitt arbete. Med en kombination av 2D- och 3D-teknik bjuder Gabriels filmer tittaren att dyka in i ett drömlikt kontemplativt tillstånd och leva tillsammans med animismen i varje bildruta.

Ingrid Blix

På planlösningen finns inte detta rum och få har lagt märke till att det existerar. Ena väggen når inte upp till taket, golvet har markeringar med bestämmelser och platsen används som förråd och utrymningsväg. Även om rummet egentligen inte finns, så ligger och finns det här, och har fått ett namn av fastighetspersonalen. 2023 Material:… Fortsätt läsa Ingrid Blix

Publicerat den
Kategoriserat som Konst