Kandidatprogram

Inredningsarkitektur och möbeldesign

Utställning: 6–12 maj

Om Inredningsarkitektur och möbeldesign

Kulturella rum och vardagsmiljöer, såväl de privata som de allmänna och publika står i fokus vid årets examensutställning.

Kan skånskt allmoge, aspekter av våld i hemmet, aluminiumprofiler och technomusik sätta avtryck i utformningen av interiörer och möbler? Lusten att kombinera och pröva det oväntade, det komplexa eller det personliga återspeglas i många examensarbeten, parallellt med en ambition att verklighetsförankra dem genom program, ritning, modell och prototyp. I detta uppstår intressanta och kreativa krockar.

Våra studenter ställer frågor om hur vi kan ta tillvara och förädla gårdagens rum och objekt. Hur det sinnliga eller taktila kan ge avtryck i utformningen av dem och hur konventioner kan utmanas och driva nya gestaltningar. Studenterna vill pröva hur inredningsarkitektens strategier kan förtäta eller förändra atmosfärer i offentliga rum. Slutligen blir minnen, personliga berättelser och ärvda objekt utgångspunkter och teman som aktiverar formgivning och transformeras in i möbler. Tillsammans visar årets teman på hur djupt interiörer och möbler är sammankopplade med etiska aspekter, konstnärlig kvalitet och synen på samhällsbehov och hållbarhet, och på anledningar till att pröva och ompröva vanor och vedertagna sätt att gestalta rum och möbler.

Välkomna att ta del av årets examensarbeten.

Rebecca Ahlstedt, Bo Pilo och Christian Björk
Lärare i inredningsarkitektur och möbeldesign